Aktualności
Przydatne strony www
Geoportal - www.geoportal.gov.pl
Księgi wieczyste - www.ekw.ms.gov.pl
Odszkodowania za słupy na działce
Czytaj w 49 numerze "Przełomu" Tygodniku Ziemi Chrzanowskiej, w rubryce prawnej.
Wycena nieruchomości
 • Wycena nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych o różnym przeznaczeniu: mieszkalne, komercyjne, produkcyjne i inne.
 • Wycena praw majątkowych, ograniczonych praw rzeczowych oraz praw zobowiązaniowych.
Dokonujemy oszacowania wartości nieruchomości dla różnych potrzeb m.in:
 • zabezpieczenia kredytów bankowych
 • zamiany, sprzedaży czy negocjacji
 • ubezpieczenia nieruchomości
 • wniesienia aportu
 • ustalenia podatku od spadku lub darowizny
 • podziału majątkowego
 • zniesienia współwłasności
 • oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste oraz aktualizacji opłat
 • przekształceń własnościowych,
 • naliczania opłat i ustalania odszkodowań
 • naliczenia opłat cywilno – prawnych
 • służebności przesyłu
 • bezumownego korzystania z nieruchomości
Nasza oferta skierowana jest dla różnych odbiorców m.in.
 • Banków
 • Sądów
 • Urzędów Skarbowych
 • Urzędów Miasta i Gminy
 • Podmiotów gospodarczych
 • Osób fizycznych
Sporządzamy opracowania i ekspertyzy dotyczące:
 • ekspertyz bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości
 • skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych
 • określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora
 • oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali i innych.
Copyright © Studio Graficzne GRAFARTS
Rzeczoznawca majątkowy w Chrzanowie | Wycena nieruchomości | Wycena dla banków