Aktualności
Przydatne strony www
Geoportal - www.geoportal.gov.pl
Księgi wieczyste - www.ekw.ms.gov.pl
Odszkodowania za słupy na działce
Czytaj w 49 numerze "Przełomu" Tygodniku Ziemi Chrzanowskiej, w rubryce prawnej.
Doradztwo
  • usługi doradcze, pomoc ekspercka i prawna w procesach administracyjnych związanych
    z aktualizacją opłat z tytułu wieczystego użytkowania,
  • usługi doradcze, pomoc ekspercka i prawna w procesach związanych z naliczaniem renty planistycznej,
  • usługi doradcze, pomoc ekspercka i prawna w procesach związanych procesami odszkodowawczymi i wywłaszczeniowymi (realizacja inwestycji celu publicznego, budowa dróg etc.)
  • usługi doradcze, pomoc ekspercka i prawna w procesach związanych z ustanawianiem służebności: przesyłu, gruntowych, drogi koniecznej itp.
Copyright © Studio Graficzne GRAFARTS
Rzeczoznawca majątkowy w Chrzanowie | Wycena nieruchomości | Wycena dla banków